Sprawozdania

2015 – Kraków (sesja zimowa)

„Pod hasłem komunikacji”

Pod hasłem komunikacji w Kościele oraz między sobą nawzajem upłynęła kolejna sesja Instytutu Pastoralnego, która odbywała się w Krakowie. Młodzi duchowni ewangeliccy przyjechali z całej Polski, by podczas pięciu dni wykładów i warsztatów nabywać umiejętności przydatne w różnych aspektach działalności Kościoła. Uczestnicy zajęć poznali proces prowadzenia mediacji w parafii, pracę w ramach systemowej terapii rodzin, a także procedury przeciwdziałania przemocy i sposób zakładania tzw. niebieskiej karty, która ma chronić osoby dotknięte przemocą.

Czytaj więcej: 2015 – Kraków (sesja zimowa)

2013 – Lubienia / Kamień Śląski (sesja letnia)

„Czy Lubienia jest do polubienia?”

„Czy Lubienia jest do polubienia?” – to pytanie nurtowało wielu, którzy wyruszali na kolejną edycję kursu w ramach Instytutu Pastoralnego, tym razem na opolską ziemię. Wszelkie wątpliwości zostały natychmiast rozwiane. Lubienia, poszczególni wykładowcy, a przede wszystkim gościnni gospodarze, w osobach Pastorostwa Katarzyny i Eneasza Kowalskich, ujmowali kursantów na każdym kroku. I jedynie niezliczone chmary komarów wydawały się być szczególnie nachalne i to nie tylko podczas wycieczki zaprzęgami konnymi na okoliczne wydmy. Ważne jednak, że w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Gorków można było pokosztować postnego pieroga, zgromadzić się wokół ogniska przy plebanii w Pokoju czy wreszcie pokosztować wspaniałych wypieków miejscowych parafian podczas wspólnego niedzielnego spotkania z nimi, bezpośrednio po uroczystym nabożeństwie, kiedy to po raz pierwszy wystąpił „Instytutowy chór” – a to wszystko w ramach relaksu pomiędzy intensywnymi sesjami.

Czytaj więcej: 2013 – Lubienia / Kamień Śląski (sesja letnia)

2011 – Mikołajki (sesja letnia)

„W gościnnych Mikołajkach”

Praca w ramach Instytutu Pastoralnego nadal przebiega w atmosferze  dokształcania, nawiązywania kontaktów, które wzmacniają wzajemne zaufanie, stwarzania klimatu, który procentować będzie w efektywnej pracy i współpracy księży w Kościele. Kursanci zdobywają wiedzę, która będzie pomocna im w wykonywaniu służby, otrzymują niezbędne impulsy zachęcające do odpowiedniej aktywności, otaczani są duszpasterskim wsparciem.

Czytaj więcej: 2011 – Mikołajki (sesja letnia)

 

2011 – Poznań (sesja zimowa)

„Między sobotą a piątkiem”

Preludium: Dwudziestu czterech proboszczów administratorów, wikariuszy i praktykantów z całej Polski, wyrusza w jedno miejsce. Do GPS-ów wprowadzone zostają dane: Poznań, Obozowa 5. Dla niewtajemniczonych dodam, że miejsce to jest siedzibą Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, a pospolite ruszenie młodszej kadry duchowieństwa, to nic innego, jak tylko kolejna edycja Instytutu Pastoralnego.

Czytaj więcej: 2011 – Poznań (sesja zimowa)

2010 – Szczecin (sesja zimowa)

„Na pograniczu”

Spotkaniem, ze współczesną, wielkomiejską bohemą, której nie obce są problemy bezdomności, poszukiwania sensu życia, głód miłości, samotnej walki z własnymi słabościami, zmagania się z konsekwencjami obcowania z narkotykami i wirusem HIV, rozpoczęła się w Szczecinie, w ramach Instytutu Pastoralnego, kolejna edycja kursu dla praktykantów, wikariuszy i proboszczów pomocniczych. Rozbrzmiewający, w pięknie odrestaurowanych murach szczecińskiego zamku, musical „Rent”, utrzymany w stylistyce rockowej, wzbogaconej elementami popu i gospel, pobudzał do głębokiej refleksji duszpastersko-kaznodziejskiej. Refleksja ta w ostatnim dniu kursu została jeszcze raz podjęta przez panią psycholog, doradcę HIV/AIDS, specjalistkę terapii uzależnień Iwonę Hildebrandt z Chorzowa, która fachowo omówiła kwestie dróg zakażenia i profilaktyki HIV/AIDS oraz problem zmagania się z narkotykami.

Czytaj więcej: 2010 – Szczecin (sesja zimowa)

2009 – Karpacz (sesja letnia)

„Wspomnienia z Karpacza”

W dniach 24-30.06.2009 r. odbyła się kolejna, piąta już sesja Instytutu Pastoralnego dla praktykantów kandydackich i wikariuszy. Tym razem dwudziestu młodych pracowników Kościoła spotkało się w Śląskiej Akademii Ewangelickiej w Karpaczu, swoje tygodniowe szkolenie rozpoczynając jednak modlitwą w świdnickim Kościele Pokoju oraz seminarium o Helmucie von Moltke, którego postać przybliżono uczestnikom w jego dawnej rezydencji w Krzyżowej.

Czytaj więcej: 2009 – Karpacz (sesja letnia)