Misja

Misja Instytutu Pastoralnego

Misją działania IP jest podnoszenie kwalifikacji kandydatów do urzędu duchownego, a także młodych duchownych, którzy swoją służbę pełnią w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

Paragraf 1 Regulaminu Instytutu Pastoralnego mówi:

Instytut Pastoralny, zwany dalej „Instytutem” jest jednostką kształcenia ustawicznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP powołanym w celu organizowania kościelnego procesu przygotowania do pełnienia urzędu duchownego oraz dalszego w nim kształcenia.