Plan Instytutu Pastoralnego dla studentów

12-13.04.2024

1. Klasyczne metody studiowania Biblii – na podstawie rozmów Jana Kasjana z Abbą Nesteriosem o sposobach lektury Pisma.
Lektura – rozmowa – dyskusja
2. Lectio Divina – średniowieczna drabina mnichów – traktat Guigio II o życiu kontemplacyjnym i współczesna recepcja Basila M. Penningtona.
Lektura – rozmowa – dyskusja
3. Luterańska recepcja tradycji średniowiecznej i jej przekształcenie – Lutrowa triada w duchowości i poczwórny sznur jako metoda medytacj Pisma.
Wykład – rozmowa – ćwiczenia
4. Współczesny nurt przewodnictwa duchowego i medytacji Pisma w luteranizmie (na przykładzie Communitaet-Christusbruderschaft Selbitz).
Wykład – rozmowa – ćwiczenia